อินโฟกราฟิก
ทำไม "อินโดนีเซีย" ถึงเป็นหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องจับตามอง !?
31 มี.ค. 2566

DCT ชวนท่านมาร่วมไขข้อสงสัย พร้อมกับทำความรู้จักกับ "อินโดนีเซีย" ให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นประเทศที่มีความน่าสนใจ และถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ทุกประเทศต่างจับตามอง ประกอบด้วย 


QUICK FACTS

  • ประชากรมากกว่าไทย 4 เท่า
  • ขนาดเศรษฐกิจอันดับ 1 ของ ASEAN
  • เงินลงทุนใน Startup/Tech อันดับ 1 ของ ASEAN
  • เงินลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) เป็นอันดับ 2 ของ ASEAN
  • คาดการณ์ว่าจะมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับ 4 ของโลกปี 2050


การเดินหน้าเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอย่างจริงจัง

  • เมืองหลวงใหม่เพื่อความยั่งยืน
  • ปฏิรูปกฎหมายจำนวนมาก (Omnibus Law)
  • สิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจมากมาย


ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิก
ทำไม "อินโดนีเซีย" ถึงเป็นหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องจับตามอง !?
ดาวน์โหลด