อินโฟกราฟิก
ประเทศไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของภูมิภาค
22 มิ.ย. 2566

ทำไมประเทศไทยถึงมีความพร้อมเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของภูมิภาคอาเซียน ??


DCT ชวนดูโอกาสและศักยภาพของประเทศไทยในการดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ เพื่อมุ่งสู่ศูนย์กลางการลงทุนของภูมิภาคอาเซียน


ประเทศไทยมีตลาดทุนที่แข็งแกร่ง

  • อันดับ 1 ในอาเซียน ปี 2022 ด้านมูลค่าการระดมทุน IPO สูงสุด มีมูลค่าร่วม 3.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก 42 IPOS 
  • อันดับ 1 ในอาเซียน ปี 2022 ด้านมูลค่าการซื้อขายสูงสุด (Trading Values) 
  • อันดับ 2 ในอาเซียน ปี 2020 ด้านมูลค่าตลาด (Market Capitalization) 


นอกจากนั้น ยังมีการขับเคลื่อนการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 

  • ศูนย์กลางทางการแพทย์ครบวงจร
  • การเกษตรและอาหาร
  • อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
  • ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในอาเซียน


Quick Facts ประเทศไทยเปรียบเทียบกับอาเซียน

  • อันดับ 1 ในอาเซียน ปี 2022 ด้านการพัฒนาความยั่งยืน
  • อันดับ 2 ในอาเซียน ปี 2021 ด้านขนาดเศรษฐกิจ (GDP)
  • มูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลต่อ GDP ไทยอยู่ที่ 12.97% ในปี 2021


ทั้งนี้ ประเทศไทยยังมีจุดแข็งในด้านภูมิศาสตร์ มีการตอบรับ Digital Transformation เป็นอย่างดี อีกทั้งมีอุตสาหกรรมที่เข้มแข็ง ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคต


ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิก
ประเทศไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของภูมิภาค
ดาวน์โหลด