อินโฟกราฟิก
สรุปข้อคิดเห็นจากงาน “DCT Startup Connect Episode 2” เพื่อสนับสนุนสตาร์ตอัป โดยความร่วมมือกันของพันธมิตรในระบบนิเวศ
25 ส.ค. 2566

DCT เชิญชวนท่านมาร่วมเรียนรู้เนื้อหาสาระดีๆ ไปกับ Session ภายในงาน “DCT Startup Connect Episode 2” เพื่อสนับสนุนสตาร์ตอัป โดยความร่วมมือกันของพันธมิตรในระบบนิเวศ


>> อัพเดทเทรนด์ลงทุนใน Startup กับหัวข้อที่น่าสนใจ 

  1. การผลักดัน Startup ไทยสู่ Scaleup 
  2. Startup กับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
  3. Global Investment Landscape โดย VC ชั้นนำระดับโลก
  4. การใช้ประโยชน์จากมาตรการยกเว้น Capital Gains Tax
  5. มาตรการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ส่งเสริม Startup และอุตสาหกรรมดิจิทัล


>> เสวนาการสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ Edtech, Tourism Tech, Smart industry & energy, Smart Quality of life & Social Enterprise และ Digital Content ในหัวข้อ "โจทย์ทางธุรกิจของอุตสาหกรรม และโอกาสผู้นำภาคธุรกิจทำงานร่วมกับสตาร์ทอัพไทย"ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิก
สรุปข้อคิดเห็นจากงาน “DCT Startup Connect Episode 2” เพื่อสนับสนุนสตาร์ตอัป โดยความร่วมมือกันของพันธมิตรในระบบนิเวศ
ดาวน์โหลด