อินโฟกราฟิก
Activities for kids during lock down
23 เม.ย. 2563

เป็นที่ทราบกันดีว่าในช่วง โควิด 19 ระบาด รัฐบาลประกาศมาตรการ  lockdown คนทำงานต้อง WFH (Work from Home) ส่วนเด็กๆ ต้องอยู่กับบ้านเราจึงจะนำเสนอกิจกรรมต่างๆที่มีประโยชน์สามารถทำได้ที่บ้าน โดยบทความนี้จะเน้นการเรียนรู้และการทำกิจกรรมของเด็กผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อดิจิตอล ในด้านต่างๆ ทั้งคอมพิวเตอร์ มือถือ แท็บเล็ต โดยการให้ทั้งสาระความรู้และสันทนาการทั้ง นี้จะเลือกในส่วนของ website และ  application ที่ให้บริการฟรีเป็นหลักซึ่งมีของทั้งในไทยและต่างประเทศ 
การเรียนรู้ของเด็ก (pedagogy) นั้นต่างจากการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (andragogy)

ทั้งประสบการณ์ชีวิต ประสบการณ์การเรียนรู้ รวมถึงแรงจูงใจ และแรงกระตุ้นในการเรียนรู้ เมื่อเข้าใจถึงการเรียนรู้ของเด็ก ผู้เขียนจึงขอแยกเด็กออกเป็น 3 กลุ่มย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดในการเลือกสื่อการเรียนการสอนไปใช้ให้เหมาะสมกับช่วงอายุของเด็ก

1. Early childhood ปฐมวัย เด็ก อายุ 0-6 ปี เป็นเด็กช่วงก่อนวัยเรียนจนถึงระดับอนุบาล การพัฒนาของเด็กช่วงนี้ประกอบไปด้วย ด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา การพัฒนาที่สำคัญทางด้านอารมณ์ของเด็กปฐมวัยยังไม่คงที่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย เป็นวัยเจ้าอารมณ์ เอาแต่ใจ การเล่น ทำให้เด็กได้รับความสนุกสนานอารมณ์เบิกบานแจ่มใส ผ่อนคลายความตึงเครียด การฟังนิทาน ก็ช่วยให้เด็กเพลิดเพลิน เกิดความสุขและมีจินตนาการ เมื่อทราบถึงการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพของเด็กวัยนี้ส่วนหนึ่ง คือการเล่น และการฟังนิทาน จึงขอนำเสนอ Application ,Website เป็นตัวอย่างดังนี้  https://pbskids.org 
App pbs kids เป็น Web ที่เข้าใช้ง่ายและยังสามารถโหลด App ได้ฟรี มีเกมที่เหมาะกับเด็กวัย 1-6 ปี ให้ได้ฝึกทั้งการจดจำ เข้าใจ การใช้กล้ามเนื้อแขน การลาก การนับ การทดลองทางวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆ มากมาย เกมส์สนุกจริงๆ สีสันสดใส

2. Primary Education ประถมศึกษา เด็กอายุ 6-12 ปี
เป็นเด็กช่วงวัยเรียน ด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา วุฒิภาวะทุกด้านกำลังงอกงามเกือบเต็มที่ สังคมในโรงเรียน ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมรอบตัวจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ทำให้เด็กมีความสามารถเพิ่มขึ้นอีกหลายด้าน การจัดสิ่งแวดล้อมและการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆให้ตอบสนองความอยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยตัวเอง เมื่อทราบถึงการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพของเด็กวัยนี้ คือ ตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นอยากทดลอง จึงขอนำเสนอ Application ,Website เป็นตัวอย่างดังนี้

www.coolmath.com
www.trueplookpanya.com

3. Secondary Education-University มัธยมศึกษา-มหาวิทยาลัย เด็กอายุ 12 ปี – วัยรุ่น
ช่วงวัยนี้เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายด้าน ทั้งร่างกาย ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นหนุ่ม สาว พัฒนาการทางจิตใจ การเรียนรู้ เข้าใจเหตุการณ์ต่างๆ ได้ลึกซึ้งขึ้น มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์มากขึ้น แต่ยังอาจขาดความยั้งคิด หุนหันไปตามฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลง  และยังเป็นวัยที่กำลังพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ การจัดการเรียนรู้ต้องเน้นการมีส่วนร่วมสร้างการยอมรับตลอดจนถึงสร้างความภูมิใจให้รู้สึกตนเองมีคุณค่า  จึงขอนำเสนอ Application ,Website เป็นตัวอย่างดังนี้

https://www.nasa.gov/stem-at-home-for-students-k-4.html

ข้อมูลเว็บไซต์การเรียนรู้สำหรับเด็ก

บทความโดย พรสุข ม้วนหรีด กรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (DCT)

ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิก
เป็นที่ทราบกันดีว่าในช่วง โควิด 19 ระบาด รัฐบาลประกาศมาตรการ lockdown คนทำงานต้อง WFH (Work from Home) ส่วนเด็กๆ ต้องอยู่กับบ้านเราจึงจะนำเสนอกิจกรรมต่างๆที่มีประโยชน์สามารถทำได้ที่บ้าน โดยบทความนี้จะเน้นการเรียนรู้และการทำกิจกรรมของเด็กผ่านสื่อ
ดาวน์โหลด