รายงาน
IMD Webinar : Navigating Thailand's Competitiveness Challenges in a post - covid world
11 ม.ค. 2564

DCT ขอเชิญชวนท่านที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์  Navigating Thailand’s Competitiveness Challenges in a Post-Covid World จัดขึ้นในวันที่ 25 และ 26 มกราคม 2564  (เวลา 16:00-17:00 น)  เพื่อเพิ่มความเข้าใจและร่วมกันพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางสถานการณ์ผันผวนที่แพร่กระจายไปทั่วโลกนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจในสัมมนานี้ ดังนี้

- ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยใน IMD World Competitiveness
- มุมมองในการฟื้นฟูและข้อมูลเชิงลึกสำหรับอนาคตในยุคหลังโควิด
- แนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้ผ่านโมเดลของความสามารถในการแข่งขัน

สนใจลงทะเบียน คลิก https://shorturl.asia/4zxGt

ดาวน์โหลดรายงาน
DCT ขอเชิญชวนท่านที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Navigating Thailand’s Competitiveness Challenges in a Post-Covid World
ดาวน์โหลด