รายงาน
DCT Report ฉบับพิเศษ Covid-19
3 ก.พ. 2564

ทุกวิกฤตการณ์ให้บทเรียนกับเราเสมอ สอนให้เรารู้ว่าทุกๆสิ่งเมื่อลงสู่จุดต่ำสุดก็ย่อมฟื้นคืนกลับมาได้เช่นกันโดยเฉพาะในยุคปกติใหม่ (New Normal) หรือในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ที่ผูกกับยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ซึ่งทำให้โลกรวมเป็นหนึ่งเดียว ผู้ที่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวอย่างชาญฉลาดก็จะสามารถฟื้นตัวจากวิกฤติได้อย่างรวดเร็ว

DCT Report ฉบับพิเศษ Covid-19 New Normal ... Next Normal Grow Together in Social Distancing

ดาวน์โหลดรายงาน
DCT Report ฉบับพิเศษ Covid-19 New Normal ... Next Normal Grow Together in Social Distancing
ดาวน์โหลด