กิจกรรม
Clubhouse ในประเด็น “ตามหายูนิคอร์นแรกของไทย ทำอย่างไรให้สำเร็จ โดยสภาดิจิทัลฯ”
8 มี.ค. 2564
สภาดิจิทัลฯ เชิญชวนท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งบทเสวนา Clubhouse ในประเด็น “ตามหายูนิคอร์นแรกของไทย ทำอย่างไรให้สำเร็จ โดยสภาดิจิทัลฯ”

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า ทำไมสตาร์ทอัพไทยยังไปไม่ถึง 'ยูนิคอร์น' ? สภาดิจิทัลฯ ขอเชิญชวนชาวคลับเฮ้าส์ มาร่วมฟัง ร่วมแชร์ แนวทาง และนโยบายในการผลักดันให้เกิดยูนิคอร์นแรกในประเทศไทย เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางภูมิภาคอาเซียนด้าน Tech Startup

เปิดวงสนทนาโดย :

1. คุณนนทวัตต์ สาระมาน กรรมการสภาดิจิทัลฯ

2. ดร.ธเนศ โสรัตน์ กรรมการสภาดิจิทัลฯ

3. ดร. อธิป อัศวานันท์ ผู้อำนวยการสภาดิจิทัลฯ

4. คุณอรดา วงศ์อำไพวิทย์ ผู้ช่วยประธานสภาดิจิทัลฯ

5. ดร. ณวัฒน์ คำนูณวัฒน์ ผู้ดูแลโครงการพันธกิจ ศูนย์กลางนวัตกรรมระดับภูมิภาค สภาดิจิทัลฯ

6. นายรังสรรค์ พรมประสิทธิ์ CEO บริษัท คิว คิว (ประเทศไทย) จำกัด

7. คุณภีม เพชรเกตุ Founder and CEO PEAK

8. คุณแซม ตันสกุล Managing Director Krungsri
Finnovate

9. คุณฤทัย สุทธิกุลพานิช (นาเดีย) บริษัท ฟูเชีย เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด

แล้วพบกัน ที่ Clubhouse App. วันจันทร์ที่ 8 มี.ค. 2564 เวลา 18.00 น.