กิจกรรม
PDPA Live Series EP3 : PDPA Roles & Responsibilities
5 พ.ค. 2564

สภาดิจิทัลฯ (DCT) ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ขอเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน 4 ซีรี่ย์เสวนาให้ความรู้ พร้อมเจาะลึกในทุกประเด็นที่ควรรู้เกี่ยวกับ PDPA ไปด้วยกัน

เตรียมตัวให้พร้อม 6 พ.ค. นี้ !! พบกับ PDPA Live Series EP3 : "PDPA Roles & Responsibilities" เน้นประเด็นแนวทางการกำหนดบทบาทการทำงานที่สำคัญในตำแหน่ง DPO ขององค์กร กรอบการทำงาน และความรับผิดชอบที่ชัดเจนของเจ้าหน้าที่ DPO และตำแหน่งที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

มาร่วมเตรียมความพร้อมไปด้วยกัน ก่อนที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จะมีผลบังคับใช้ !!

เจอกัน !! วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00-11.00 น. ทางหน้าเพจ DCT Facebook