กิจกรรม
DCT DIGITAL FUTURE TALKS : การทำงานด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กร กับ อาชีพแห่งอนาคต “Data Protection Officer (DPO)
1 มิ.ย. 2564

มาร่วมเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพแห่งอนาคตไปด้วยกัน !!

พร้อมเจาะลึกในประเด็นการบังคับใช้และทิศทางการทำงานของ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของ DPO รวมถึงหลักสูตรและทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็น เพื่อก้าวสู่การเป็น DPO มืออาชีพในอนาคต

พบกับ DCT DIGITAL FUTURE TALKS ในหัวข้อ “การทำงานด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กร กับ อาชีพแห่งอนาคต “Data Protection Officer (DPO)" ในวันพุธที่ 2 มิ.ย. 2564 เวลา 16.00 น.

แล้วพบกันทางหน้าเพจ DCT ได้ที่ https://www.facebook.com/DigitalCouncilOfThailand


ep7-01