กิจกรรม
DCT DIGITAL FUTURE TALKS : นโยบายทางภาษีเพื่อสนับสนุนการระดมทุนของ Tech Companies (Tax Incentives for Tech Companies)
7 มิ.ย. 2564

ร่วมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษีจากกรมสรรพากร และนักลงทุน (VC) ชั้นนำระดับประเทศ พร้อมหาแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านภาษีสำหรับการลงทุนใน Tech Company เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีของภูมิภาคในยุคดิจิทัล

DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ “มาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนการระดมทุนของ Tech Companies (Tax Incentives for Tech Companies)" ในวันพุธที่ 9 มิ.ย. 2564 เวลา 14.30 น.


แล้วพบกันทางหน้าเพจ DCT ได้ที่ https://www.facebook.com/DigitalCouncilOfThailand


ep9-2-04