ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ เข้าร่วมงาน Digital Thailand Big Bang 2019
28 ต.ค. 2562

28 ตุลาคม 2562 - นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในงาน Digital Thailand Big Bang 2019: ASEAN Connectivity ภายใต้หัวข้อ "Bring Digital Future to Everyone: Making Changes to Remap Thailand in the Digital World" ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพฯ


งานดังกล่าวได้ถูกจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ทั้งนี้ปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีนัยสำคัญต่อบทบาทและการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยในระดับภูมิภาคอาเซียนจึงได้มีการร่วมมือกับพันธมิตรต่างประเทศเพื่อทำให้งานนิทรรศการในครั้งนี้เป็นงานนิทรรศการระดับนานาชาติ


ในการนี้ นายศุภชัยได้กล่าวถึงดัชนี IMD Digital Competitiveness เพื่อเป็นแนวทางแก่ประเทศไทยในการพัฒนาด้านความรู้ด้านดิจิทัล เทคโนโลยี และความการเตรียมความพร้อมเพื่ออนาคต ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานระดับสากล ทั้งนี้ ในงานดังกล่าวสภาดิจิทัลฯ ได้ออกบูธเพื่อแสดงนวัตกรรมของสมาชิก ระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม พ.ศ. 2562