กิจกรรม
DCT Startup Clinic หัวข้อ "ตลาดหลักทรัพย์สำหรับ Startup"
15 ส.ค. 2565

ตลาดหลักทรัพย์สำหรับ Startup คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร ?


สภาดิจิทัลฯ พาท่านมาร่วมพูดคุยเจาะลึกไปกับ ก.ล.ต. เกี่ยวกับรายละเอียดกฎเกณฑ์ และความน่าสนใจของ “ตลาดหลักทรัพย์สำหรับ Startup” ที่จะช่วยให้ Startup และนักลงทุนได้เตรียมความพร้อมและเข้าสู่การระดมทุนด้วยกลไกตลาดทุนได้สะดวกขึ้น พร้อมเสริมสร้างโอกาสการลงทุนที่สำคัญสำหรับ Startup เพื่อการเติบโตในอนาคต


เตรียมพบกับ DCT Startup Clinic หัวข้อ "ตลาดหลักทรัพย์สำหรับ Startup" ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 – 16.45 น.


แล้วพบกันได้ที่ https://www.facebook.com/DigitalCouncilOfThailand