กิจกรรม
สัมมนาออนไลน์ 7 มาตรการส่งเสริมที่ Startup ควรรู้
1 ต.ค. 2565

ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมการลงทุน รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล และ Startups ไทย ส่งผลให้ข้อจำกัดทางกฎหมายลดลง และมีมาตรการช่วยเหลือต่างๆ ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาค


สภาดิจิทัลฯ เชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วมเรียนรู้มาตรการที่ช่วยตั้งแต่การระดมทุน การลดหย่อนภาษี การจ้างผู้เชี่ยวชาญ ไปจนถึงการสร้างโอกาสในการเติบโตแก่ Startup ในงาน "สัมมนาออนไลน์ 7 มาตรการส่งเสริมที่ Startup ควรรู้"


1. ยกเว้นภาษี Capital Gains Tax

2. ภาษีเงินได้ 17% สำหรับชาวต่างชาติทักษะสูง

3. ลดหย่อนภาษี 150% เมื่อจ้างงานทักษะอาชีพด้านดิจิทัล

4. ลดหย่อนภาษี 250% เมื่อธุรกิจอบรมบุคลากรทักษะด้านดิจิทัล

5. ลดหย่อนภาษี 200% เมื่อธุรกิจซื้อซอฟท์แวร์ที่ผลิตในประเทศ

6. ตลาดหลักทรัพย์ Live Exchange

7. Convertible Debt, ESOP และ Crowdfunding 


พบกันวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา  10.00-12.00 น. LIVE ผ่านช่องทาง DCT Facebook และ YouTube


สนใจร่วมงานลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3C2HdvQ