กิจกรรม
พิธีลงนามความร่วมมือ "การยกระดับทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรไทย"
6 ต.ค. 2565

สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (DCT) ร่วมกับ คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรระหว่างสภาดิจิทัลฯ และ สดช.


พร้อมร่วมฟังสัมมนาออนไลน์แบบเจาะลึก “PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)   สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ และสภาดิจิทัลฯ ในหัวข้อที่ไม่ควรพลาด


  • เจาะลึก PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • เสวนา “การเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ธุรกิจ/องค์กรใดบ้างที่ต้องพร้อมก่อน?” 


ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น.


ลงทะเบียนเพื่อร่วมงาน ที่ https://bit.ly/3fppS8R