กิจกรรม
DCT Startup Clinic หัวข้อ ‘LiVE Exchange’ ปลดล๊อกโอกาสการลงทุน Startups ไทย
10 ต.ค. 2565

LiVE Exchange และ LiVE Platform มีประโยชน์ต่อ SMEs และ Startups อย่างไร ?


มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดกฎเกณฑ์ของ “LiVE Exchange” ที่จะเข้ามาช่วยให้ SMEs และ Startups เข้าสู่การระดมทุนด้วยกลไกตลาดทุนได้สะดวกขึ้น 


รวมถึง “LiVE Platform” แพลตฟอร์มที่ช่วยให้ความรู้ เพิ่มศักยภาพและสร้างความพร้อมให้ผู้ประกอบการสู่การระดมทุนผ่านกลไกตลาดทุน เพื่อเสริมสร้างการเติบโตในอนาคต ไปกับ DCT Startup Clinic หัวข้อ ‘LiVE Exchange’ ปลดล๊อกโอกาสการลงทุน Startups ไทย 


พบกันวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 – 16.45 น. ได้ที่ https://www.facebook.com/DigitalCouncilOfThailand