ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ ร่วมกับ ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จัดติวเข้มข้น 4 หลักสูตรดิจิทัลทักษะพื้นฐานในงาน “Microsoft Certification Day” รุ่นที่ 2 ปี 2565
26 ธ.ค. 2565

สภาดิจิทัลฯ ร่วมกับ ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จัดติวเข้มข้น 4 หลักสูตรดิจิทัลทักษะพื้นฐานในงาน “Microsoft Certification Day” รุ่นที่ 2 ปี 2565 มุ่งเตรียมความพร้อมแก่ผู้เรียนเพื่อสอบผ่านเกณฑ์ได้รับใบประกาศนียบัตร อัปสกิลนำความรู้สู่การพัฒนาสายอาชีพดิจิทัลในอนาคต


เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา  "สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย" ร่วมกับ "บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)" ได้จัดงาน “Microsoft Certification Day” ขึ้น โดยมี “นางเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์” รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย และประธานพันธกิจด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านดิจิทัล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเป็นการทบทวน (ติวเข้ม) เนื้อหาแก่ผู้เรียนใน  4 หลักสูตรพื้นฐาน ได้แก่ Azure, Data, Artificial Intelligence (AI) และ Microsoft Security  อันจะเป็นการช่วยเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกาศนียบัตรในแต่ละหลักสูตรด้านดิจิทัล  ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวถือเป็นรุ่นที่ 2 ของปี 2565 ที่จัดขึ้นโดยสภาดิจิทัลฯ และไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) เพื่อการ Up-Skill และ Re-skill ทักษะด้านดิจิทัลในสายอาชีพสำคัญตามความต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบัน โดยมีการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนที่ผ่านมา  และงานนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ร่วมเป็นวิทยากร (ติวเตอร์) ในการทบทวนเนื้อหาครั้งนี้ อีกทั้งผู้เรียนทุกท่านจะได้รับ Voucher เพื่อใช้ในการสอบ Microsoft Certificate ฟรีอีกด้วย