ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จับมือ “ICDL THAILAND” “PDPA THAILAND” และ “บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอลซัลท์ จำกัด” จัดบรรยายและเสวนาออนไลน์ “ธุรกิจต้องปรับตัวอย่างไร ไม่ให้ผิด PDPA” ในหัวข้อ “ผลกระทบของ PDPA ต่อธุรกิจ E-Commerce"
27 ธ.ค. 2565

“สภาดิจิทัลฯ” จับมือ “ICDL THAILAND” “PDPA THAILAND” และ “บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอลซัลท์ จำกัด” จัดบรรยายและเสวนาออนไลน์ “ธุรกิจต้องปรับตัวอย่างไร ไม่ให้ผิด PDPA” ในหัวข้อ “ผลกระทบของ PDPA ต่อธุรกิจ E-Commerce" ส่งเสริมประยุกต์ใช้ PDPA ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ


วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 - สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย” นำโดย “นายผรินทร์ สงฆ์ประชา” กรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ICDL THAILAND, PDPA THAILAND และ บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอลซัลท์ จำกัด จัดงานบรรยายและเสวนาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA (Personal Data Protection Act) “ธุรกิจต้องปรับตัวอย่างไร ไม่ให้ผิด PDPA” ในหัวข้อ “ผลกระทบของ PDPA ต่อธุรกิจ E-Commerce” โดยมี “ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร” ผู้ก่อตั้งสื่อ PDPA Thailand / อุปนายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (สมาคมอีคอมเมิร์ซไทย) และ เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย “นายสุกฤษ โกยอัครเดช” Chief PDPA Consultant and Auditor บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด และ “นายศิริพัฒน์ กล่ำกลิ่น” กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนิร์ฟ ดิจิตอล เอเจนซี่ จำกัด วิทยากร และที่ปรึกษาด้าน PDPA จากสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) ร่วมบรรยายขั้นตอนและหลักปฏิบัติ PDPA ต่อธุรกิจ E-Commerce เพื่อส่งเสริมการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องกับกฎหมาย PDPA
“นายผรินทร์ สงฆ์ประชา” กรรมการสภาดิจิทัลฯ กล่าวว่า ในยุคปัจจุบัน PDPA มีความสำคัญเป็นอย่างมาก และสามารถสร้างการแข่งขันให้แก่ธุรกิจหรือองค์กรได้ เนื่องจาก การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า จะส่งผลต่อการดูแลลูกค้า เพื่อให้กลับมาใช้บริการซ้ำ ซึ่งถ้าธุรกิจสามารถทำให้กลุ่มลูกค้าสร้างการรับรู้และตระหนักถึงกฏหมาย PDPA ก็จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อสินค้าและบริการได้อีกด้วย 


“สภาดิจิทัลฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงได้จัดงานบรรยายและเสวนาเรื่อง PDPA ต่อภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ ICDL THAILAND, PDPA THAILAND และ บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอลซัลท์ จำกัด โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน PDPA มาร่วมให้ความรู้และแนวทางต่อผู้ประกอบการธุรกิจ และผู้ที่สนใจเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับ PDPA ต่อธุรกิจ E-Commerce ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
สำหรับเนื้อหาการบรรยายในหัวข้อ “ผลกระทบของ PDPA ต่อ ธุรกิจ E-Commerce” ประกอบด้วย การเจาะลึก PDPA และ ข้อมูลส่วนบุคคล ความสำคัญของ PDPA ต่อ ธุรกิจ E-Commerce สิทธิของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บทลงโทษในกรณีที่เกิดการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด หรือไม่เป็นตามข้อตกลง รวมทั้งสิ่งสำคัญที่ธุรกิจ E-Commerce ต้องเตรียมให้พร้อม เพื่อตอบรับกับข้อกำหนดของ PDPA เป็นต้น


ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถรับชมการบรรยายออนไลน์เรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA ในหัวข้อ “ผลกระทบของ PDPA ต่อธุรกิจ E-Commerce” ย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/hqCih5LBLq/