กิจกรรม
DCT Digital Future Talks หัวข้อ "อนาคตประเทศไทยกับเศรษฐกิจดิจิทัลยุค THAILAND 4.0"
3 ก.พ. 2566

เศรษฐกิจดิจิทัลไทย อยู่ตรงไหนและจะแข่งขันอย่างไรในเวทีโลก !?


DCT Digital Future Talks มีคำตอบ !!


ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเจาะลึกสถานการณ์เศรษฐกิจดิจิทัลไทย จากรายงาน e-Conomy SEA Report 2022 โดยบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก "Google" ที่จะมาร่วมวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของไทยในเวทีโลก


DCT Digital Future Talks หัวข้อ "อนาคตประเทศไทยกับเศรษฐกิจดิจิทัลยุค THAILAND 4.0"


พบกันวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00-17.30 น. ได้ที่ https://www.facebook.com/DigitalCouncilOfThailand