กิจกรรม
DCT ร่วมกับ ACIS เชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ " Dark Sides of ChatGPT and How to Manage Them"
9 ส.ค. 2566
DCT ร่วมกับ ACIS เชิญชวนทุกท่าน  เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ " Dark Sides of ChatGPT and How to Manage Them"

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-14.00 น.  พบกับรูปแบบรายการ Online talk with Specialist

• อาจารย์ ปริญญา หอมเอนก
    Chairman of the executive committee ACIS Professional Center

• ดร.เมธวิน กิติคุณ
    กรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

มาค้นพบความ Dark sides ของ ChatGPT เพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีจัดการ ในประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่

1. ข้อมูลเกี่ยวกับ “ChatGPT “ AI อัจฉริยะเทคโนโลยีใหม่แห่งยุค

2.  GENERATIVE AI คืออะไร

3.  CHATGPT คืออะไร

4. ภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องทั้งด้าน security และ privacy

5. ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและส่วนบุคคล

6. ประเด็นที่เราต้องเตรียมตัว  

สามารถรับชม LIVE ผ่านช่องทาง DCT Facebook


ผู้ที่สนใจร่วมลงทะเบียนเพื่อร่วมงานฟรีได้ที่ https://bit.ly/3OpZ06C?r=qr 


ติดตามเนื้อหาสาระดีๆ จาก DCT
Website - https://www.dct.or.th/
Facebook - https://www.facebook.com/DigitalCouncilOfThailand
YouTube - https://www.youtube.com/c/DigitalCouncilofThailand


#DCT #DigitalCouncilOfThailand #DigitalizeNow #ChatGPT #AI