กิจกรรม
DCT Digital Future Talks หัวข้อ "IMD 2023 อันดับไทยดีขึ้น สะท้อนความพร้อมเวทีโลกแค่ไหน?"
11 ธ.ค. 2566

The IMD World Digital Competitiveness Ranking 2023 สะท้อนความก้าวหน้าของประเทศไทยในด้านดิจิทัล !


โดยประเทศไทยมีอันดับที่ดีขึ้นจากเดิม 5 อันดับ เป็นอันดับที่ 35 ของโลก นอกจากนี้ยังครองอันดับที่ 3 ของอาเซียน สูงสุดที่ประเทศไทยเคยทำได้ ‼️


DCT เชิญชวนทุกท่านมาร่วมวิเคราะห์และเจาะลึกถึงโอกาสและศักยภาพของประเทศไทยในการแข่งขันด้านดิจิทัล 


พบกันใน DCT Digital Future Talks หัวข้อ "IMD 2023 อันดับไทยดีขึ้น สะท้อนความพร้อมเวทีโลกแค่ไหน?" 


วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 17.30-18.30 น. ได้ที่ https://www.facebook.com/DigitalCouncilOfThailand