กิจกรรม
DCT เชิญสมาชิก ผู้ประกอบการดิจิทัล สตาร์ตอัป และผู้สนใจ เข้าร่วม Workshop สุดเข้มข้น "สรุปแนวทางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย สู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัล"
20 มิ.ย. 2567

DCT เชิญสมาชิก ผู้ประกอบการดิจิทัล สตาร์ตอัป และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วม


Workshop สุดเข้มข้น "สรุปแนวทางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย สู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัล"

  • แนวทางในการกำหนดแผนและเป้าหมาย สอดคล้องกับพันธกิจยุทธศาสตร์สภาดิจิทัลฯ 
  • ขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ ยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ


พบกันวันพฤหัสบดีที่ 27 มิ.ย. 2567 เวลา 14.30 - 17.00 น.


ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสุทธิ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ หรือเข้าร่วมงานผ่าน Zoom Meeting


ผู้ที่สนใจร่วมลงทะเบียนเพื่อร่วมงานฟรี ภายในวันที่ 24 มิ.ย. 67 ได้ที่ https://forms.gle/NDnGbWig3scEH59m9