อินโฟกราฟิก
สรุปข้อคิดเห็น DCT Startup Clinic หัวข้อ สิทธิประโยชน์ BOI สำหรับ Startup
25 ก.ค. 2565

สภาดิจิทัลฯ พาทุกท่านมาทำความรู้จักกับสิทธิประโยชน์เมื่อได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI สำหรับนักลงทุนและ Startup ฟังตรงจากผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ใน DCT Startup Clinic หัวข้อ "สิทธิประโยชน์ BOI สำหรับ Startup"

ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิก
สรุปข้อคิดเห็น DCT Startup Clinic หัวข้อ สิทธิประโยชน์ BOI สำหรับ Startup
ดาวน์โหลด