ข่าวสาร
ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ชุดที่ 2 ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
4 ต.ค. 2564

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ชุดที่ 2 ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

คลิกลิงก์ เพื่อดาวน์โหลด

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ชุดที่ 2 ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์