กิจกรรม
DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ “ตลาดหุ้นสำหรับ Start Up จะช่วย Tech Companies ไทยอย่างไร ?"
30 ก.ค. 2564

มาร่วมหาแนวทางในการส่งเสริมการระดมทุนในวงกว้าง โดยการจัดตั้งตลาดรองสำหรับ SME (SME Board) เพื่อให้ Start Up และ Tech Companies ไทย สามารถสร้างการเติบโตของธุรกิจ จนนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นและน่าเชื่อถือให้กับบริษัท โดยเฉพาะเสริมความแกร่งให้ธุรกิจกลายเป็นแบรนด์ระดับภูมิภาคหรือระดับโลกต่อไป


พบกับ DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ “
ตลาดหุ้นสำหรับ Start Up จะช่วย Tech Companies ไทยอย่างไร ?" ในวันจันทร์ที่ 2 ส.ค. 2564 เวลา 16.00 น.