กิจกรรม
DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ “Future Of Work” วิถีการทำงานแบบใหม่หลังยุคโควิด 19
22 พ.ย. 2564
เมื่อโควิด 19 ทำให้รูปแบบการทำงานเปลี่ยนแปลงไป แล้วอะไรคือ “Future Of Work after COVID 19"

สภาดิจิทัลฯ ชวนหาคำตอบในรายการ DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ “Future Of Work” วิถีการทำงานแบบใหม่หลังยุคโควิด 19

พบกันวันพุธที่ 24 พ.ย. 2564 เวลา 16.00 - 17.30 น.