ข่าวสาร
วีระ วีระกุล รองประธานสภาดิจิทัลฯ ร่วมอภิปรายในงานเปิดตัว “รายงานตามติดเศรษฐกิจไทย – การอยู่ร่วมกับโควิดในโลกดิจิทัล” (Thailand Economic Monitor – Living with COVID in a Digital World)
23 ธ.ค. 2564

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา “ดร.วีระ วีระกุล” รองประธานและประธานพันธกิจด้านการเป็นศูนย์รวมนวัตกรรมของโลก สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมอภิปรายหัวข้อ “How Can we Strengthen the Recovery and Build Back Better?” ในงานเปิดตัว “รายงานตามติดเศรษฐกิจไทย – การอยู่ร่วมกับโควิดในโลกดิจิทัล” (Thailand Economic Monitor – Living with COVID in a Digital World) ประจำเดือนธันวาคม 2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลที่จัดขึ้นโดยธนาคารโลก

งานเปิดตัว “รายงานตามติดเศรษฐกิจไทย – การอยู่ร่วมกับโควิดในโลกดิจิทัล” จัดขึ้นเพื่อทบทวนการพัฒนาเศรษฐกิจ แนวโน้ม และความเสี่ยงล่าสุดของประเทศไทย หลังได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 อย่างรุนแรงในไตรมาสที่สาม นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้เห็นการที่ประเทศไทยสามารถฟื้นตัวได้ดีขึ้นด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อรองรับการฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด-19 และสร้างความมั่นใจว่าเศรษฐกิจจะมีการแข่งขันสูงขึ้นในระยะยาวต่อไป