ข่าวสาร
นายลักษมณ์ เตชะวันชัย รองประธานสภาดิจิทัลฯ ร่วมเสวนา ทางรอดธุรกิจไทยหลังวิกฤตโควิด
15 ก.ค. 2563
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา นายลักษมณ์ เตชะวันชัย รองประธานสภาดิจิทัลฯ ได้ร่วมเสวนาหัวข้อ "CHANGE TO SHIFT ทางรอดธุรกิจไทยหลังวิกฤตโควิด 19" โดยได้มีการเสนอแนวทางการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำธุรกิจผ่านรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเอง และปรับตัวให้รอดหลังวิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้