การฝึกอบรม
ขยายเวลารับสมัครถึง 31 ก.ค. 64 นี้เท่านั้น! ฝึกทักษะการคิด ฟิตทักษะการปฏิบัติด้านดิจิทัล เพื่ออัพศักยภาพตัวเองได้ไม่มีสิ้นสุดไปกับหลักสูตรหลักสูตรความร่วมมือระหว่างสภาดิจิทัลฯ (DCT) และ CHULA MOOC Achieve
1 ก.ค. 2564

ขยายเวลารับสมัครถึง 31 ก.ค. 64 นี้เท่านั้น!

สภาดิจิทัล (DCT) และ CHULA MOOC Achieve จัด 3 หลักสูตรฝึกทักษะด้านข้อมูลดิจิทัลพื้นฐานและภาษาคอมพิวเตอร์ยอดนิยมอย่าง Python เพื่ออัพศักยภาพตัวเองได้อย่างไม่มีสิ้นสุด

__________________________________

สมัครเลย! โดยแสกน QR Code ในภาพ หรือสมัครผ่านลิงก์ข้างล่าง

Attacking the Real World with Python Course ประยุกต์ใช้ไพธอน กับโลกแห่งความเป็นจริง 
สมัครเลย >> https://www.chulamoocachieve.com/course/attacking-the-real-world-with-python
 

Thinking Like a Programmer Pathway คิดอย่างเป็นระบบ ด้วยภาษาแห่งอนาคต
สมัครเลย >> https://www.chulamoocachieve.com/pathway/thinking-like-a-programmer

Data Science 2019 Pathway พัฒนาทักษะ ก้าวทันโลกแห่งข้อมูลก้าวหน้าในโลกดิจิทัล
สมัครเลย >> https://www.chulamoocachieve.com/pathway/data-science 


Next DCT-Poster Chulamooc_v2-01