การฝึกอบรม
หลักสูตร DPO (Data Protection Officer) หลักสูตรความร่วมมือสภาดิจิทัล กับ ICDL และ ACIS
22 ก.ย. 2564

สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับ ACIS Professional Center Co., Ltd. และ ICDL Thailand Co.,Ltd ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนากำลังแรงงานดิจิทัลในสายงานของ Data Protection จึงได้ร่วมมือกันจัดทำหลักสูตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สร้างบุคลากรเพื่อรองรับพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรง มีหลักสูตรตั้งแต่ระดับ 1 ถึง ระดับ 4 ครอบคลุมตั้งแต่ระดับพื้นฐานสู่ระดับมืออาชีพสอบถามเพิ่มเติม สภาดิจิทัลฯ : 02-020-2000 อีเมล courses@dct.co.th