การฝึกอบรม
มาร่วมเปิดโอกาสการเรียนรู้ด้วย 5 ทักษะดิจิทัลยุค New Normal จากบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจระดับโลก!
1 ก.ย. 2565

สภาดิจิทัลฯ ร่วมกับ Accenture เปิดโอกาสการเรียนรู้แก่คนไทยเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสู่โลกแห่งอนาคต ไปกับ 5 หลักสูตร ไม่จำกัดชั่วโมงเรียน พร้อมรับใบประกาศนียบัตร นิติบุคคลสามารถนำค่าเรียนมาลดหย่อนภาษีได้ 2.5 เท่า ตามโครงการ Thailand Plus Package ของรัฐบาล หรือ รับเงินสนับสนุนจากรัฐ 50% สูงสุด 5 ล้านบาท (เงื่อนไขตามรายละเอียดของแต่ละมาตรการ)


** สำหรับองค์กร ที่สนใจจะซื้อตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป


มาเรียนรู้ 5 หลักสูตรที่คุณสนใจ


หมายเหตุ :   

1. ค่าสมัครหลักสูตร  Digital Skill Buffet พิเศษในราคาเพียง 2500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โปรพิเศษนี้เรียนได้ถึง 31 ธันวาคม 2566

2. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว DCT x Accenture ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัครในทุกกรณี

 3. สำหรับองค์กร ที่สนใจจะซื้อตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป และช่องทางการติดต่อ สามารถติดต่อได้ 2 ช่องทาง คือ 02-020-2000 กด 1 และ email : courses@dct.or.th


คำถามที่พบบ่อย (FAQs) เกี่ยวกับ 5 หลักสูตรทักษะดิจิทัล โดยความร่วมมือ DCT x Accenture รวมไว้ที่นี่แล้ว คลิกเลย