ศูนย์ช่วยเหลือ Startup
สภาดิจิทัลฯ ร่วมส่งเสริม​ภาครัฐ - Startup ไทย เปิดตัวแพลตฟอร์มทางเลือกใหม่ จองโรงแรมกักตัว ASQ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวช่วงโควิด-19
24 ธ.ค. 2563
24 ธันวาคม 63 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสุทธิ ถนนเพชรบุรี ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนุท ประธานและประธานพันธกิจด้านพัฒนาสังคมดิจิทัล เข้าร่วมแถลงข่าว “เปิดตัวแพลตฟอร์มทางเลือกใหม่ จองโรงแรมกักตัว ASQ รับนักท่องเที่ยว” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ชมรม ASQ-ALQ Thailand Club บริษัท แอสเซนด์ แทรเวิล จำกัด และบริษัท ฮอร์แกไนซ์ จำกัด ในการอำนวยความสะดวกจองที่พักแก่ชาวไทยที่ต้องการเดินทางกลับเข้าประเทศ และชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในประเทศไทย พร้อมทั้งเปิดตัวแพลตฟอร์มจองแพ็คเกจโรงแรมสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก (ASQ)

ทั้งนี้ ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนุท ประธานและประธานพันธกิจด้านพัฒนาสังคมดิจิทัล ได้กล่าวถึงนโยบายของสภาดิจิทัลฯ ในฐานะองค์กรสำคัญที่ทำงานร่วมกับภาคเอกชน รัฐบาล และภาคประชาชน มุ่งเน้นในการช่วยผลักดันและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ดังเห็นได้จากให้การสนับสนุน และช่วยเหลือในโครงการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ของภาคเอกชน ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายพันธกิจของสภาดิจิทัลฯ ในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลที่สภาได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

โดยกิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจสภาดิจิทัลฯ “ด้านพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ สภาฯ ยังมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมผลักดันกับทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยต่อไป