การฝึกอบรม
Digital Learning Portal ตามที่หนึ่งในพันธกิจของสภาดิจิทัลฯ คือการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เราจึงได้มีการสร้าง Digital Learning Portal ที่ช่วยให้ทุกคนสามารถมา Upskill และ Reskill ได้ และก้าวเข้าสู่การทรานส์ฟอร์มสู่ยุคดิจิทัลไปพร้อมๆกัน
29 เม.ย. 2563
ตามที่หนึ่งในพันธกิจของสภาดิจิทัลฯ คือการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เราจึงได้มีการสร้าง Digital Learning Portal ที่ช่วยให้ทุกคนสามารถมา Upskill และ Reskill ได้ และก้าวเข้าสู่การทรานส์ฟอร์มสู่ยุคดิจิทัลไปพร้อมๆกัน ซึ่งจะมีวิชาหรือหัวข้อไหนบ้างนั้น ไปดูกันเลยค่ะ
คอร์สที่น่าสนใจ

1. How to Build a Startup 
คลิกเพื่อเข้าสู่การเรียนรู้ผ่าน Udacity
คอร์สที่น่าสนใจ

1. Programming for Everybody (Getting Started with Python) 

คลิกเพื่อเข้าสู่การเรียนรู้ผ่าน Coursera


คอร์สที่น่าสนใจ
คอร์สที่น่าสนใจ

1. Six Sigma: Define and Measure   
คลิกเพื่อเข้าสู่การเรียนรู้ผ่าน eDX

2. Presentation skills: Designing Presentation Slides 
คลิกเพื่อเข้าสู่การเรียนรู้ผ่าน Coursera


3. Preparing to Manage Human Resources 
คลิกเพื่อเข้าสู่การเรียนรู้ผ่าน Coursera

4. Marketing Digital: Content & Community Manager  
คลิกเพื่อเข้าสู่การเรียนรู้ผ่าน eDX


5. Critical Perspectives on Management
คลิกเพื่อเข้าสู่การเรียนรู้ผ่าน Coursera

6. Introduction to Marketing 
คลิกเพื่อเข้าสู่การเรียนรู้ผ่าน Coursera

7. Introduction to Search Engine Optimization 
คลิกเพื่อเข้าสู่การเรียนรู้ผ่าน Coursera

8. Foundations of Business Strategy
คลิกเพื่อเข้าสู่การเรียนรู้ผ่าน Coursera

9. Become a Digital Marketer  
คลิกเพื่อเข้าสู่การเรียนรู้ผ่าน Udacity

10. Fundamentals of Project Planning and Management  
คลิกเพื่อเข้าสู่การเรียนรู้ผ่าน Coursera

11. Marketing in a Digital World
คลิกเพื่อเข้าสู่การเรียนรู้ผ่าน Coursera

12. Digital Analytics for Marketing Professionals: Marketing Analytics in Theory
คลิกเพื่อเข้าสู่การเรียนรู้ผ่าน Coursera